Werkwijze

 

Om jouw interculturele gevoeligheid te stimuleren, hebben we een veertigtal boeiende oefeningen uitgewerkt. Het gaat om een rijke mix van schrijf-, beeld- , denk- en doe-opdrachten. Vaak zijn ze gericht op het inbrengen van eigen inzichten en ervaringen. Daarnaast bieden we je een veelheid aan kaders en kennis die je kan inzetten om op je dagdagelijkse praktijk te reflecteren.

Een van de voordelen aan deze e-tool is dat je hem in je eigen tijd en op je eigen ritme kan doorlopen. Maar om je toch niet helemaal op jezelf terug te werpen, hebben we ook de mogelijkheid voorzien dat een coach je werkstukken kan inkijken en hier en daar van reactie kan voorzien. Daarnaast worden er in aanvulling op de e-tool ook  uitwisselingsmomenten georganiseerd. Deze contactmomenten laten je toe om eigen ervaringen en bevindingen met medecursisten of medestudenten uit te wisselen, vragen te stellen of extra advies in te winnen. Er is een eerste uitwisselingsmoment voorzien na module 3. Bij het afwerken van module 6 brengen we een bezoek aan het documentatiecentrum docAtlas in Antwerpen.  Het laatste contactmoment sluit de cursus af.

De e-tool omvat twee grote delen:

 

Algemene modules
  1. Cultureel referentiekader: In deze eerste module verken je je eigen blik op de wereld, je eigen bril en je eigen perspectief.
  2.
Identiteit en diversiteit: Hier staan de volgende vragen centraal: “Wie ben ik?”, “Hoe ziet de andere mij?”, “Hoe zie ik de andere?”
  3.
Interculturele ervaringen: In deze oefeningenreeks worden je eigen ervaringen met andere culturen onder de loep genomen.
  4.
Perspectiefwijziging: Hier probeer je je eigen blik op de dingen even aan de kant te laten en te focussen op wat de ander beleeft, denkt, voelt,…


Onderwijsgerelateerde modules
  5.
Cultuur in les- en leerstijlen: Deze module bevat heel concrete didactische tips om op een gepaste manier met multi- en interculturaliteit in de klas om te gaan.
  6.
Meertaligheid: Hier willen we je enkele handvatten aanreiken om met meertaligheid aan de slag te gaan.
  7.
Religie: In deze module sta je stil bij de verschillende grote wereldreligies en bij de betekenis van zingeving in jouw leven..
  8.
Ouderbetrokkenheid
: "Wat moeten of mogen ouders van de kinderen in je klas doen?”, “Wat als het gedrag van ouders afwijkt van je verwachtingen?”, “Hoe kan je deze kloof overbruggen?”. De antwoorden op deze vragen vormen de leidraad van de module ‘ouderbetrokkenheid’.