Entercultureel visie

Algemene modules
  1. Cultureel referentiekader
  2. Identiteit en diversiteit
  3. Interculturele ervaringen
  4. Perspectiefwijziging
Onderwijsgerelateerde modules
  5. Cultuur in les- en leerstijlen
  6. Meertaligheid
  7. Religie
  8. Ouderbetrokkenheid

1. Cultureel referentiekader

“Waarin is mijn reactie geworteld?” Het beantwoorden van deze vraag brengt je bij het verkennen van je eigen referentiekader, je eigen cultuur en je eigen perspectief. Daarnaast word je uitgedaagd om breder naar cultuur te kijken door stil te staan bij vragen, zoals “Wat is cultuur?”, “Hoe komt dat tot uiting?”, “Welke rol vervult cultuur?”.