Entercultureel

Je interculturele competentie ontwikkelen via een online leertraject

Onze samenleving wordt elke dag kleurrijker. Ook onze klassen worden steeds meer cultureel divers. Hoe ga jij als leerkracht om met deze realiteit? Via dit on-line leertraject willen we met jou stilstaan bij de kansen en de uitdagingen van de hedendaagse multiculturele lespraktijk. We willen werken aan een leeromgeving waarin iedereen aan bod komt. Kijk maar naar ons logo: een intercultureel competente leerkracht is er een dieĀ  aandacht heeft voor elkeen, in heel zijn of haar eigenheid.

De e-tool Entercultureel daagt je uit: druk op de enter-toets en je gaat een heel nieuw verhaal binnen. Een verhaal van ontmoeting en ontdekking, van verrassende gelijkenis en boeiend verschil. Druk op de enter-toets en je leert meer over de echte betekenis van het woord ‘intercultureel’, namelijk over dat wat er tussen mensen is, dat wat hen verbindt.

lees meer