Doelen

 

We leven in een maatschappij waarin vele mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden samenleven. Deze culturele diversiteit tref je ook aan binnen de schoolmuren: in de meeste klassen vind je kinderen van verschillende nationaliteiten of culturen terug. Omgaan met deze diversiteit is niet vanzelfsprekend. Dit blijkt o.a. uit het feit dat allochtone kinderen en jongeren veel vaker dan autochtone leeftijdsgenoten een problematische schoolloopbaan hebben: meer zittenblijven, doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs, vroegtijdig en ongekwalificeerd school verlaten, …

 

Omdat elk kind - ongeacht zijn afkomst - maximale kansen verdient, is bovenstaande vaststelling onaanvaardbaar.
Als leerkracht ben je een onmisbare schakel in het tot stand brengen van verandering hierin. Gevoelig zijn voor de noden van kinderen met een andere etnisch-culturele achtergrond en hierop inspelen tijdens het onderwijsleerproces vormt een grote maar tevens noodzakelijke uitdaging! Deze e-tool wil je hierin ondersteunen.

 

Omdat bij het ontwikkelen van je interculturele competentie je houding een belangrijke rol speelt, hopen we met dit instrument vooral in te spelen op zes attitudes.

Openheid

Flexibiliteit

Emotionele weerbaarheid

Culturele sensitiviteit

Persoonlijke autonomie

Communicatief bewustzijn